POLECANE OFERTY NOCLEGOWE
Ośrodek Wypoczynkowo
Hostel Minor
Dom Wypoczynkow RAWA
Apartamenty w Hiszpanii
Sanatorium Wojciech
JORDAN Guest Rooms
 
najczęściej komentowane
:)
F1
najaktywniejsze blogi
:)
F1
Projekt i Wykonanie Logonet
BLOG: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BUSKA
Historia TMB
2009-03-12 22:57
Z DZIEJÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW                      BUSKA-ZDROJU      Inicjatywa powołania do życia Towarzystwa Miłośników Buska zrodziła się w burzliwym roku 1981.    Inicjatorzy pomysłu, wśród których należy wymienić przede wszystkim Kazimierza Kucharskiego, Edwarda Henczla, Henryka Kuzę, Tadeusza Berdaka i Franciszka Rusaka, mieli na celu powołanie regionalnej organizacji apolitycznej, skupiającej ludzi, którym leży na sercu dobro i rozwój miasta. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta i Gminy 24 sierpnia 1981 roku. Stan wojenny przeszkodził zwołaniu zebrania ogólnego. Sytuacja nie sprzyjała rozwojowi regionalnych towarzystw. Prace TMB ograniczyły się do sporadycznych spotkań grupy inicjatywnej, w czasie których zredagowano program i określono zadania na przyszłość. Po zniesieniu stanu wojennego można było dopiero zwołać zebranie i powołać władze towarzystwa.    Pierwszym prezesem TMB został Kazimierz Kucharski i wiceprezesem Franciszek Rusak. Zaakceptowano plan pracy oraz utworzono sekcje: uzdrowiskową, kulturalno-historyczną, gospodarczą i sportową. Mimo swej legalności, towarzystwo nie cieszyło się zaufaniem tzw. czynników oficjalnych, które wyraźnie nie życzyły sobie, aby wchodzić w ich kompetencje. Plany rozwoju miasta i uzdrowiska rodziły się gdzie indziej, więc wszelkie sugestie idące z TMB traktowano jako próbę złamania monopolu na rację i decydowanie. Takie podejście do sprawy pozwoliło rozwinąć się zaledwie jednej sekcji, czyli kulturalno-historycznej. Pozostałe nie zanotowały większych osiągnięć, mimo powtarzanych prób.    Aby nagłośnić istnienie TMB, zorganizowano w końcu stycznia 1984 roku spotkanie z prasą lokalną i centralną. Tam TMB przedstawiło plan pracy i poprosiło mass media aby umożliwiły mu zaistnienie na swych łamach. Spektakularnym sukcesem było zorganizowanie we wrześniu 1984 roku sesji naukowej, poświęconej dziejom Buska. Bogaty materiał sesyjny został wydany w druku zwartym w postaci „Kwartalnika Kieleckiego Towarzystwa Naukowego” nr 3/47 w 1985 r. Jest to jak dotąd najobszerniejszy materiał dotyczący dziejów Buska. Ideą towarzystwa było zebranie materiałów do wydania monografii Buska, które za trzy lata miało obchodzić swe 700-lecie nadania mu praw miejskich. Zbliżający się jubileusz Buska zaktywizował także TMB, które włączyło się w prace Komitetu Organizacyjnego. Było współorganizatorem kolejnej sesji naukowej na temat: Tradycje walki o wyzwolenie narodowe i społeczne – odbytej w maju 1987 roku. Sukcesy TMB w dziedzinie kulturalno-historycznej spowodowały przeorientowanie planu pracy.    W kolejnych wyborach prezesem wybrany został Franciszek Rusak, historyk-regionalista i publicysta.    Od początku swej działalności TMB borykało się przede wszystkim z problemem braku funduszy, zważywszy, że nie istniało wtedy pojęcie sponsoringu. W tym celu towarzystwo powołało do życia Fundację Busko-Zdrój. Działalność fundacji nadzorował z ramienia TMB były prezes Kazimierz Kucharski. Zgromadzone na koncie fundacji pieniądze wspomagały między innymi inicjatywy TMB, które dążyły do powołania do życia własnego wydawnictwa. Szczęśliwie nawiązało współpracę z Biblioteką Miejską, z którą udało się wydać kilkanaście numerów kwartalnika „Buskie Źródła”, gdzie zamieszczano artykuły o mieście, jego historii oraz problematyce współczesnej.    W 1994 roku członkowie TMB postanowili wziąć udział w wyborach samorządowych. Widocznie społeczeństwo Buska pozytywnie oceniło pracę TMB, skoro gremialnie poparło jego listę wyborczą. TMB wprowadziło do rady miejskiej najwięcej radnych. Z inicjatywy towarzystwa dokonano bądź zmian, bądź nadanie nazw nowym ulicom, min. ul. R. Dmowskiego, os. Piłsudskiego, os. Leszka Czarnego i inne.    W kolejnych wyborach prezesem TMB został Leszek Gadawski, który przewodniczy pracom zarządu do dziś. Towarzystwo wstąpiło w nową fazę działalności. Ostatnie lata zaowocowały znaczącymi osiągnięciami kulturalnymi, wydawniczymi i ekonomicznymi.    Dzięki sponsorom pozyskanym do współpracy, wszyscy członkowie posiadają legitymacje oraz srebrne znaczki zaprojektowane przez buskiego artystę Bogdana Ptaka. Zarząd postanowił również honorować osoby promujące nasze miasto i uzdrowisko znaczkami złotymi i srebrnymi.    Sukcesem TMB są doroczne kwesty przeprowadzane w dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Busku z przeznaczeniem na odnowę grobów zasłużonych busczan oraz odnowę zabytków cmentarnych i sakralnych. Ze składek kwestarskich wzniesiono pamiątkowy obelisk doktorowi L. Byrkowskiemu – znanemu buskiemu lekarzowi i fundatorowi willi „Polonia” na cele społeczne. Zrekonstruowano grób burmistrza Gałdzińskiego, który z przerwami tę funkcję sprawował do 1939 roku. Odnowiono płytę nagrobną A. Brzuchala-Sikorskiego – kapelmistrza orkiestry Legionów Piłsudskiego i założyciela orkiestry strażackiej w Busku. TMB wsparło koszty zamontowania na kościele św. Leonarda instalacje przeciwpożarową i przeciwwłamaniową oraz odnowienie grobowca rodziny Rzewuskich, z których jeden, Feliks, był założycielem uzdrowiska w Busku. W roku 2008 odnowiono historyczny kopiec na cmentarzu parafialnym.    TMB zainicjowało powstanie Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości im. Wojtka Bellona pt. „Szukam, szukania mi trzeba”.    Towarzystwo wspomaga lub wydaje książki buskich autorów. W 1999 wydało książkę A. Jędryczkowskiego „Moje peregrynacje z Wojtkiem Belonem”, w 2003 pomogło wydać „Buskie legendy” F. Rusaka a w 2008 wspomogło wydanie pozycji L. Marcińca „Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju”.                                                                            Franciszek Rusak  
 
Blog turystyczny, Blogi turystyczne
 
Tadeusz Ura
Ilość znajomych: 0
Wakacje
Blog
liczby blga
0 komentarzy w 1 notkach w 1 blogu!!!
Blog wyświetlano: 13094 razy.

 
 
paper代写 论文代写 fake yeezy boost 350 statystyka